אתר זה פועל באופן אופטימאלי בדפדפן גוגל כרום - קישור לאתר
שירות לקוחות: info@profit-group.co.il

הפתרונות שלנו

אובדן עסקי – מניעת אובדן עסקי » הפתרונות שלנו

אובדן עסקי – הפתרונות שלנו


זיהוי הסיכונים

אנו בחברת פרופיט מבית אם התוצאה מזהים את הסיכונים הגורמים לפחת ואבדן עסקי ע"י סקר סיכונים ובקרות סמויות המקנות תמונת מצב בהתנהלות העובדים ברשת.

תחום זה משוייך לאגף מניעת אבדן.

מפעילות האגף:
  • ביצוע בקרות סמויות
  • ביצוע בקרות גלויות
  • פיקוח וניתוח ספירות מלאי
  • שרותי קב"ט סמוי
  • ביצוע מבדקי סינון וקליטת עובדים
  • תשאולים
  • איסוף מידע בעסק
  • בקרת מערכות קופות ומלאי

 

 

תהליכי מכירה

אגף שירות ומכירות הוקם כדי לתת מעטפת להגדלת רווחיותו של הלקוח תוך מיצוי פוטנציאל המכירה הקיים בשטח.
האגף מבצע בקרות סמויות לבדיקת רמת הנכונות והמקצועיות של בעלי התפקידים אשר מגיעים במגע עם לקוח לשם מכירה.
האגף מתמחה בהמלצות לשיפור ובראיה מרחבית תוך תשומת לב לנקודות התורפה , הצפתן והטיפול בהן.

מפעילות האגף:
  • בקרות סמויות לבדיקת רמת השירות ומקצועיות המוכרים
  • בקרות מיצוי פוטנציאל מכירה
  • בקרות מצולמות
  • בקרות פעילות – בשיתוף הלקוח
  • בקרות נראות ושיפור מכירה
  • המלצות ודגשים

 

 

שירותים וציוד נלווה

חברת פרופיט מבית אם התוצאה,שמה לה למטרה לתת ללקוח שלה את הפתרונות הטובים והאמינים ביותר לצורכי רישות העסק ורכישת ציוד נלווה לצורך יצירת גורם הרתעה ומניעת אבדנים בעסקיי לקוחותייה.שרות זה משויך לאגף חקירות ושירותים נלווים.

משרותי האגף:
  • חקירות עסקיות, כלכליות
  • יעוץ הקמת מערכות הגנה טכניות (מתח נמוך)
  • יעוץ והצעות לתפעול חברות שמירה ואבטחה
  • ציוד מיוחד לצרכים מיוחדים
  • פוליגרף
  • מבדקי מהימנות
  • התאמת חברות לאבטחה

 

 

בקרות סמויות

חברת פרופיט מבית אם התוצאה מעניקה ללקוחותיה בקרות סמויות עם צוות מקצועי ומסור המותאם לתחום הקמעונאי אותו הוא מבקר.

וע"י כך מקנה ללקוחותיו תמונה מציאות של התנהלות בשטחי המכירה. בתחום מניעת אבדן מזהה פרצות קיימות.

הבקרות מתבצעות בשני אגפי החברה :אגף מניעת אבדן,ואגף שרות ומכירות

סוגי הבקרות:

* מצוי פוטנציאל מכירה

*שרות ומכירות

*משולבת

*מצולמת

*אמינות קופאי וכו'

הדרכה והכשרה

 בחברת פרופיט מבית אם התוצאה מאמינים שמקצועיות הוא גורם חשוב ליצירת והגדלת רווחיות.

על כן פיתחה אגף בשם "פרופסור" המקנה ידע נצבר ללקוחותיו המועבר ע"י המובחרים בכל תחום.

מפעילות האגף:
  • אימון צוותי מכירה בשטח המכירה
  • סדנאות מנהלים בתחום השרות והמכירה
  • סדנאות מנהלים בתחום מניעת אובדן
  • הכשרת קב"טים בתחום מניעת אובדן לעסקים

גודל העסק

הפתרונות שלנו:

הפתרונות שלנו מחולקים עלפי צורך העסק ותקציבו:

עסקים קטנים(בעלי פחת סביר)-בדרך כלל אינם מפעילים מערך מניעת אובדן.אולם דווקא לעסקים קטנים טוב הפתרון שניתן היום ע"י חברות חיצוניות לביצוע בקרות גלויות וסמויות משתנות.וזאת מבלי להחזיק במערכת אדם במשרה מלאה לצורך זה.

עסקים בינוניים(עם פחת סביר)

עסק בינוני-עדיף שייעזר בשירותי מניעת אובדן חיצוניים,ע"י הקצאת תקציב לביצוע פעולות נקודתיות במקומות בעיתיים ולביצוע פעילות חודשית מונעת.

עסקים בינוניים (פחת גבוה)

צריכים להקצות,כבר בתוכנית התקציבית השנתית שלהם משאבים מיוחדים למניעת אובדן.

הפתרון בעסקים גדולים:

עסק גדול חובה שיחזיק מערך מניעת אובדן גם אם הפחת נמוך.

הארגונים הגדולים פועלים עפ"י שתי דרכים:

  • ·        מחלקת מניעת אובדן פנימית.
  • ·        מחלקת מניעת אובדן חיצונית.

 

המלצתנו:

ארגון גדול צריך לשלב בין מערך פנימי לשירותים חיצוניים.דהיינו: קצין ביטחון ראשי או ממונה מניעת אובדן יהיה עובד ונבחר הארגון ואילו שאר השירותים יינתנו ע"י חברה חיצונית בכפיפות אליו.

שירותי חקירות

באגף זה אנו משתמשים בכל הידע הנצבר בחברתנו והקנייתו לגופים קיימים בכדי לשפר את רמת המודעות והרמה המקצועית של בעלי התפקידים המודרכים.

מפעילות האגף:
  • אימון צוותי מכירה בשטח המכירה
  • סדנאות מנהלים בתחום השרות והמכירה
  • סדנאות מנהלים בתחום מניעת אובדן
  • הכשרת קב"טים בתחום מניעת אובדן לעסקים


זיהוי הסיכונים

תהליכי מכירה

שירותים וציוד נלווה

בקרות סמויות

הדרכה והכשרה

גודל העסק